Det talas ofta om till exempel DK och vätvinkel när det gäller linser. Nedan följer förklaringar till några av de vanligaste linsbegreppen.

DK: Värde som anger kontaktlinsmaterialets permeabilitet (genomsläpplighet) för syre.

Vätvinkel: Om vätska droppas på en plan yta flyter droppen ut mer eller mindre beroende på ytans hydrofoba eller -fila egenskaper. Ytan på vätskedroppen strävar efter att anta en mer eller mindre sfärisk form, beroende på den plana ytans egenskaper. Vätvinkeln (även kallad kontaktvinkel eller fuktningsvinkel) är den vinkel som bildas mellan tangenten till vätskeytan i ytplanet och ytplanet.

Vätskeinnehåll: Anger, i procent, hur stor andel av materialet som utgörs av vätska. Exempelvis består Starsoft 38 av 38 procent vätska.

Presbyopi: Ålderssynthet betecknar ögats svårigheter med närseendet på grund av med åldern minskad ackommodationsförmåga, ögats förmåga att anpassa fokus för olika avstånd.

Ortokeratologi: Ofta förkortas Orto-k är ett sätt att behandla synfel.

Myopi: Närsynthet, är ett synfel i ögat som gör att man ser bra på nära håll men inte på långt håll.

Keratokonus: eller "Akademikerns ögonsjukdom" är en "felprogrammering" av hornhinnans tillväxt, som resulterar i ökande, småningom svårkorrigerade brytningsfel.

Torisk lins: Toriska linser är namnet på kontaktlinser för astigmatiker. Denna typ av linser är till för att avhjälpa brytningsfel.

Multifokala: Multifokala linser är specialslipade och delar upp ljusstrålar som kommer in i ögat i två eller tre fokus vilket gör att man kan se bra både på långt håll och nära håll utan glasögon.

Asfärisk: En asfärisk lins har ytor där krökningen varierar från mitten av linsen till kanten, vilket gör att den blir plattare ju längre ut från mitten man kommer.

Sfärisk: En sfärisk lins har ytor som är utskurna från ett runt klot. Det betyder att en sfärisk yta har en helt jämn krökning.

buy valium drug online in UK online pharmacy modafinil for sale