Vi färgar linser i de flesta kulörer även linser som vi inte har tillverkat själva.

Iris kan vi färga inom ett stort intervall, från 8 och upp till 15 millimeter. Öppen pupill (typ A) finns också i olika storlekar, mellan 2 och 6 millimeter.

Svart pupill på redan printade linser är inget problem att göra, det är ett mycket bra alternativ vid till exempel en ögonskada.